Dräger X-plore® bajonetfilter

Bestelnummer: DRAEG_Z0182

EAN: 4064343255523

Categorie: Dräger

Fabrikant: Dräger

orderprijs
Variatie

Dit product heeft variaties. Selecteer de gewenste variatie.


Dräger X-plore® bajonetfilter

Filters voor de dubbel-filter half- en volgelaatsmaskers Dräger X-plore® 3300, 3500 en 5500 ADVANTAGES
 • Dräger-specifieke bajonetaansluiting
  • eenvoudige installatie:
   duidelijke filtergeleiding en merkbaar bevestigingspunt
  • extra veiligheid bij het gebruik:
   markeringen op het filter en het masker en een richtingspijl.
 • Robuuste kunststof behuizing
 • Verpakt per paar
  • open altijd alleen het vereiste aantal filterverpakkingen
 • Meer flexibiliteit door modulaire accessoires
  • Combinatie van gas- en deeltjesfilters mogelijk
  • optionele voorfilters voor een langere levensduur

Variatie
Aanduiding
Filter Kleurcode Verpakkingseenheid
Deeltjesfilter
A Stootkussen P1 NR wit 20
B Stootkussen P2 R wit 20
C P3 R met behuizing wit 22
D Zuivere P2 R wit 20
E Zuivere P3 R wit 20
F Zuivere geur P3 R wit 20
Gasfilter
G A1 bruine 20
H A2 bruine 20
I A2B2 bruin, grijs 18
J A1B1E1 bruin, grijs, geel 20
K A1B1E1K1 bruin, grijs, geel, groen 20
Combinatie filter
L A1 P3 R D bruin, grijs, wit 14
M A2 P3 R D bruin, grijs, wit 14
N A2B2 P3 R D bruin, grijs, wit 12
O A1B1E1K1 Hg P3 R D bruin, grijs, geel, groen, rood, wit 14
P A2B2E2K2 Hg P3 R D
(alleen voor gebruik met volgelaatsmasker)
bruin, grijs, geel, groen, rood, wit 10Identificatie kleur Type filter Hoofdtoepassingsgebied
Bruin AX1) Gassen en dampen van organische verbindingen, kookpunt < 65 °C
Bruin A Gassen en dampen van organische verbindingen, kookpunt > 65 °C
Grijs B anorganische gassen en dampen, bijvoorbeeld chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide (blauwzuur)
Geel E zwaveldioxide, waterstofchloride
Groen K Ammoniak
Zwart CO2) Koolmonoxide
Rood Hg3) Kwikdamp
Blauw NO4) stikstofhoudende gassen, waaronder stikstofmonoxide
Oranje Reactor radioactief jodium, inclusief radioactief jodomethaan
Wit P Deeltjes


1) AX-filters mogen alleen worden gebruikt in de geleverde toestand (fabrieksmatig vers). Hergebruik en gebruik tegen gasmengsels is absoluut ontoelaatbaar.
2) CO-filters mogen slechts één keer worden gebruikt en moeten na gebruik worden weggegooid.
3) Volgens EN 14387 mogen Hg-filters slechts gedurende maximaal 50 uur worden gebruikt.
4) NO-filters mogen slechts eenmaal worden gebruikt en moeten na gebruik worden weggegooid.

Filterklasse Capaciteit/ Scheidingsrendement
Maximaal toelaatbare concentratie van verontreinigende stoffen (volgens
EN-verslag 529, EN 14387)
Maximaal toelaatbare verontreinigingsconcentratie (volgens BGR
190, EN 14387)
Deeltjesfilter
1 kleine 4 x grenswaarde met halfgelaatsmasker
5 x grenswaarde met volgelaatsmasker
4 x grenswaarde met halfgelaatsmasker
4 x grenswaarde met volgelaatsmasker
2 medium 12 x grenswaarde met halfgelaatsmasker
16 x grenswaarde met volgelaatsmasker
10 x grenswaarde met halfmasker
15 x grenswaarde met volgelaatsmasker
3 groot 48 x grenswaarde met halfmasker
1.000 x grenswaarde met volgelaatsmasker
30 x grenswaarde met halfmasker
400 x grenswaarde met volgelaatsmasker
Gasfilter
1 kleine 0,1 volumeprocent (1 000 ppm)* 0,1 volumeprocent (1 000 ppm)**.
2 medium 0,5 volumeprocent (5 000 ppm)* 0,5 volumeprocent (5 000 ppm)**.
3 groot 1,0 volumeprocent (10 000 ppm)*. 1,0 volumeprocent (10 000 ppm)**.


* Max. 50 x grenswaarde met halfmasker / max. 2.000 x grenswaarde met volgelaatsmasker.
** Max. 30 x grenswaarde met halfmasker / max. 400 x grenswaarde met volgelaatsmasker.
De waarden komen overeen met de opgegeven bronnen. Andere nationale of lokale richtlijnen moeten in acht worden genomen.