Dräger X-plore® Rd40 filter

Bestelnummer: DRAEG_Z0175

EAN: 4064343255738

Categorie: Dräger

Fabrikant: Dräger

orderprijs
Variatie

Dit product heeft variaties. Selecteer de gewenste variatie.


Dräger X-plore® Rd40 filter

voor alle half- en volgelaatsmaskers die op de markt verkrijgbaar zijn met een ademaansluiting volgens EN 148-1 VOORSCHRIFTEN
 • Aluminium behuizing
  • voor extra veiligheid: goed zicht op mogelijke schade aan het filter
 • Individueel verpakt en hersluitbaar
  • voor optimale bescherming en langer gebruik
  • elk met gebruiksaanwijzing
 • Maximale bescherming door een uitgebreid assortiment aan filtertypes
  • optimale bescherming tegen bijna alle gevaarlijke stoffen - inclusief CO en radioactief jodiummethaan
 • Filter ook beschikbaar als X-ended versie
  • 30 % langere levensduur in vergelijking met de standaardvereisten

Variatie
Aanduiding
Filter Kleurcode Speciaal
Deeltjesfilter
A 1140 P3 R wit Verbrandbaar
Gasfilter
B 940 A2 bruine
C 940 A2B2 bruin, grijs
D 1140 AX bruine
E 940 E2 geel
F 940 K2 groene
G 940 A2B2E2K1 bruin, grijs, geel, groen
Combinatie filter
H 940 A2 P2 R D bruin, wit
I 1140 A2 P3 R D bruin wit
J 940 A2B2 P2 R D bruin, grijs, wit
K 1140 A2B2 P3 R D bruin, grijs, wit
L 1140 AX P3 R D bruin, wit
M 940 K2 P2 R D groen, wit
N 940 A2B2E2K1 P2 R D bruin, grijs, groen, geel, wit
O 1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D bruin, grijs, groen, geel, wit, rood
P 1140 A2 P3 R D / Reactor/nucleair P3 R D bruin, oranje, wit
Q 1140 Reactor P3 R D oranje, witIdentificatie kleur Type filter Hoofdtoepassingsgebied
Bruin AX1) Gassen en dampen van organische verbindingen, kookpunt < 65 °C
Bruin A Gassen en dampen van organische verbindingen, kookpunt > 65 °C
Grijs B anorganische gassen en dampen, bijvoorbeeld chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide (blauwzuur)
Geel E zwaveldioxide, waterstofchloride
Groen K Ammoniak
Zwart CO2) Koolmonoxide
Rood Hg3) Kwikdamp
Blauw NO4) stikstofhoudende gassen, waaronder stikstofmonoxide
Oranje Reactor radioactief jodium, inclusief radioactief jodomethaan
Wit P Deeltjes


1) AX-filters mogen alleen worden gebruikt in de geleverde staat (vers van de fabriek). Hergebruik en gebruik tegen gasmengsels is absoluut ontoelaatbaar.
2) CO-filters mogen slechts één keer worden gebruikt en moeten na gebruik worden weggegooid.
3) Volgens EN 14387 mogen Hg-filters slechts gedurende maximaal 50 uur worden gebruikt.
4) NO-filters mogen slechts eenmaal worden gebruikt en moeten na gebruik worden weggegooid.

Filterklasse Capaciteit/ Scheidingsrendement
Maximaal toelaatbare concentratie van verontreinigende stoffen (volgens
EN-verslag 529, EN 14387)
Maximaal toelaatbare verontreinigingsconcentratie (volgens BGR
190, EN 14387)
Deeltjesfilter
1 kleine 4 x grenswaarde met halfgelaatsmasker
5 x grenswaarde met volgelaatsmasker
4 x grenswaarde met halfgelaatsmasker
4 x grenswaarde met volgelaatsmasker
2 medium 12 x grenswaarde met halfgelaatsmasker
16 x grenswaarde met volgelaatsmasker
10 x grenswaarde met halfmasker
15 x grenswaarde met volgelaatsmasker
3 groot 48 x grenswaarde met halfmasker
1.000 x grenswaarde met volgelaatsmasker
30 x grenswaarde met halfmasker
400 x grenswaarde met volgelaatsmasker
Gasfilter
1 kleine 0,1 volumeprocent (1 000 ppm)* 0,1 volumeprocent (1 000 ppm)**.
2 medium 0,5 volumeprocent (5 000 ppm)* 0,5 volumeprocent (5 000 ppm)**.
3 groot 1,0% in volume (10.000 ppm)* 1,0% in volume (10.000 ppm)**


* Max. 50 x grenswaarde met halfmasker / max. 2.000 x grenswaarde met volgelaatsmasker.
** Max. 30 x grenswaarde met halfmasker / max. 400 x grenswaarde met volgelaatsmasker.
De waarden komen overeen met de opgegeven bronnen. Andere nationale of lokale richtlijnen moeten in acht worden genomen.