Dräger X-plore® Rd90 filter

Bestelnummer: DRAEG_Z0180

EAN: 4064343255547

Categorie: Dräger

Fabrikant: Dräger

orderprijs
Variatie

Dit product heeft variaties. Selecteer de gewenste variatie.


Dräger X-plore® Rd90 filter

met Dräger-specifieke ronde schroefdraadaansluiting voor de Dräger X-plore® 4390 en Dräger X-plore® 4790 halfgelaatsmaskers met één filter:
 • Aluminium behuizing
  • voor extra veiligheid: goed zicht op mogelijke schade aan het filter
 • Individueel verpakt en in krimpfolie verpakt
  • Verpakking met vijf filters
  • Filters goed beschermd tot ze gebruikt worden
 • Maximale bescherming door een uitgebreid assortiment aan filtertypes
  • optimale bescherming voor alle essentiële toepassingsgebieden

Naam van de variatie
Filter Kleurcode Speciaal
Deeltjesfilter
A 990 P2 R wit
B 990 P3 R wit
Gasfilter
C 990 A1 bruine
D 990 A2 bruine
E 990 A2B2 bruin, grijs
F 990 B1E1 grijs, geel
G 990 A1B1E1K1 bruin, grijs, geel, groen
Combinatie filter
H 990 A1 P2 R D bruin, wit
I 990 A1 P3 R D bruin wit
J 990 A2 P2 R D bruin, wit
K 990 A2 P3 R D bruin, wit
L 990 A1B1 P2 R D bruin, grijs, wit
M 990 A2B2 P2 R D bruin, grijs, wit
N 990 A2B2 P3 R D bruin, grijs, wit
O 990 B1E1 P2 R D grijs, geel, wit
P 990 B1E1 P3 R D grijs, geel, wit
Q 990 A1B1E1K1 P2 R D bruin, grijs, geel, groen, wit
R 990 A1B1E1K1 Hg P3 R D bruin, grijs, geel, groen, rood, witIdentificatie kleur Type filter Hoofdtoepassingsgebied
Bruin AX1) Gassen en dampen van organische verbindingen, kookpunt < 65 °C
Bruin A Gassen en dampen van organische verbindingen, kookpunt > 65 °C
Grijs B anorganische gassen en dampen, bijvoorbeeld chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide (blauwzuur)
Geel E zwaveldioxide, waterstofchloride
Groen K Ammoniak
Zwart CO2) Koolmonoxide
Rood Hg3) Kwikdamp
Blauw NO4) stikstofhoudende gassen, waaronder stikstofmonoxide
Oranje Reactor radioactief jodium, inclusief radioactief jodomethaan
Wit P Deeltjes


1) AX-filters mogen alleen worden gebruikt in de geleverde staat (vers van de fabriek). Hergebruik en gebruik tegen gasmengsels is absoluut ontoelaatbaar.
2) CO-filters mogen slechts één keer worden gebruikt en moeten na gebruik worden weggegooid.
3) Volgens EN 14387 mogen Hg-filters slechts gedurende maximaal 50 uur worden gebruikt.
4) NO-filters mogen slechts eenmaal worden gebruikt en moeten na gebruik worden weggegooid.

Filterklasse Capaciteit/ Scheidingsrendement
Maximaal toelaatbare concentratie van verontreinigende stoffen (volgens
EN-verslag 529, EN 14387)
Maximaal toelaatbare verontreinigingsconcentratie (volgens BGR
190, EN 14387)
Deeltjesfilter
1 kleine 4 x grenswaarde met halfgelaatsmasker
5 x grenswaarde met volgelaatsmasker
4 x grenswaarde met halfgelaatsmasker
4 x grenswaarde met volgelaatsmasker
2 medium 12 x grenswaarde met halfgelaatsmasker
16 x grenswaarde met volgelaatsmasker
10 x grenswaarde met halfmasker
15 x grenswaarde met volgelaatsmasker
3 groot 48 x grenswaarde met halfmasker
1.000 x grenswaarde met volgelaatsmasker
30 x grenswaarde met halfmasker
400 x grenswaarde met volgelaatsmasker
Gasfilter
1 kleine 0,1 volumeprocent (1 000 ppm)* 0,1 volumeprocent (1 000 ppm)**.
2 medium 0,5 volumeprocent (5 000 ppm)* 0,5 volumeprocent (5 000 ppm)**.
3 groot 1,0% in volume (10.000 ppm)* 1,0 volumeprocent (10 000 ppm)**.


* Max. 50 x grenswaarde met halfmasker / max. 2.000 x grenswaarde met volgelaatsmasker.
** Max. 30 x grenswaarde met halfmasker / max. 400 x grenswaarde met volgelaatsmasker.
De waarden komen overeen met de opgegeven bronnen. Andere nationale of lokale richtlijnen moeten in acht worden genomen.