WTW Ion-selectieve elektroden serie 800, BNC

Bestelnummer: WTW_Z0010

EAN: 4064343258029

Categorie: WTW

Fabrikant: WTW

orderprijs
Type elektrode

Dit product heeft variaties. Selecteer de gewenste variatie.


WTW Ion-selectieve en gasgevoelige elektroden serie 800
Deze type 800 combinatie-elektroden zijn uitstekend te hanteren en bieden ook de mogelijkheid om in kleine monstervolumes te meten, omdat de ion-selectieve en referentie-elektroden in deze elektroden compact worden gecombineerd. Bovendien overtuigen ze door een buitengewoon goede prijs-kwaliteitverhouding.
BNC-connector.


Verzendgewicht: 0,50 Kg
Type elektrode diafragma (2) Detecteerbare ionen bevat referentie-elektrode
Lood (Pb2+) S Leid Pb 800
Bromide (Br...) S Bromide Br 800
Cadmium (Cd2+) S Cadmium Cd 800
Calcium (Ca2+) L calcium, magnesium (3) Ongeveer 800 (1)
Chloride (Cl-) S Chloride Cl 800
Cyanide (CN-) (5) S Cyanide CN 800
Fluoride (F-) S Fluoride, aluminium, fosfaat (3), lithium (3) F 800
Iodide (I-) S jodide, thiosulfaat, kwik I 800
Kalium (K+) (5) L Kalium K 800 (1)
Koper (Cu2+) S koper, nikkel (3) Cu 800
Nitraat (NO3-) L Nitraat NO 800 (1)
Zilver (Ag+) (5) S Zilver Ag/S 800
Sulfide (S2-) (5) S Sulfide Ag/S 800

Type elektrode Meetbereik Brugelektrolyt Ionische sterkte aanpassing oplossing Standaardoplossingen (ca. 10 g/l) pH-bereik
Lood (Pb2+) 0,2...20000 mg/l
10-6...10-1 mol/l
ELY/BR/503 ISA/FK ES/Pb 4-7
Bromide (Br...) 0,4...79000 mg/l
5x10-6...1 mol/l
ELY/BR/503 ISA/FK ES/Br 1-12
Cadmium (Cd2+) 0,01...11000 mg/l
10-7...10-1 mol/l
ELY/BR/503 ISA/FK - 2-8
Calcium (Ca2+) 0,02...40000 mg/l
5x10-7...1 mol/l
ELY/BR/503 ISA/Ca ES/Ca 2,5-11
Chloride (Cl-) 2...35000 mg/l
5x10-5...1 mol/l
ELY/BR/503 ISA/FK ES/Cl 2-12
Cyanide (CN-) (5) 0,2...260 mg/l
8x10-6...10-2 mol/l
ELY/BR/503 MZ/NH3/CN - 0-14
Fluoride (F-) 0,02...gezaaid. mg/l 10-6
...gezaaid. mol/l
ELY/BR/503 TISAB ES/F 5-7
Iodide (I-) 0,006...127000 mg/l
10x10-8...1 mol/l
ELY/BR/503 ISA/FK ES/I 0-14
Kalium (K+) (5) 0,04...39000 mg/l
10-6...1 mol/l
ELY/BR/503/K ISA/K ES/K 2-12
Koper (Cu2+) 0,0006...6400 mg/l
10-8...10-1 mol/l
ELY/BR/503 ISA/FK ES/Cu 2-6
Nitraat (NO3-) 0,4...62000 mg/l
7x10-6...1 mol/l
ELY/BR/503/N TISAB/NO3 ES/NO3 2,5-11
Zilver (Ag+) (5) 0,01...108000 mg/l
10-7...1 mol/l
ELY/BR/503 ISA/FK - 2-12
Sulfide (S2-) (5) 0,003...32000 mg/l
10-7...1 mol/l
ELY/BR/503 (4) - 2-12

(1)...Vervangingsmeetkop
(2)...S = Vastestofelektrode, L = Matrixelektrode, G = Glaselektroden (3).
..Titratie (4).
..Voorbereiding volgens de gebruiksaanwijzing (5).
..Formules voor aanvullend benodigde oplossingen staan in de gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing.