WTW OxiTop® -besturing A6 / A12

Bestelnummer: WTW_2088

EAN: 4064343252645

Categorie: WTW

Fabrikant: WTW

orderprijs
Compleet pakket

Dit product heeft variaties. Selecteer de gewenste variatie.


WTW OxiTop® Control A6 / A12 - Bepaling van de biologische afbreekbaarheid
Laboratoriummethode voor de bepaling van de biologische afbreekbaarheid volgens DIN EN 29 408 / ISO 9408 / OESO 301 F

De bepaling van de biologische afbreekbaarheid moet worden gewaarborgd voordat \"nieuwe\" chemicaliën voor het eerst worden gebruikt; niet alleen om milieuredenen, maar ook om de verwijderingskosten te minimaliseren.
Het bereide monster en een blancomonster worden in een gesloten fles bij constante temperatuur gedurende 28 dagen geroerd.
Het resulterende CO2 wordt door middel van een absorptiemiddel uit de gaskamer verwijderd, zodat de resulterende negatieve druk een maat voor de biologische afbreekbaarheid is.
Door de continue registratie van de meetwaarden in de OxiTop®-C is de vereiste documentatie optimaal gewaarborgd. De meetflessen en de adapter zijn autoclaveerbaar bij 121 °C.


Oxi Top® Control OC 110
Met betrekking tot milieutechnische taken zoals afvalwaterzuivering, bodemsanering en afvalverwerking wordt het onderzoeken en monitoren van biologische reinigingsprocessen steeds belangrijker.
Naast de gangbare fysisch-chemische meetmethoden staan biologische testen vaak op de voorgrond. Om de biologische afbreekbaarheid van nutriënten, vuil, verontreinigingen of afvalstoffen door middel van microbiële activiteit te bepalen, worden vaak zogenaamde ademhalingsmetingen (= consumptiemetingen) uitgevoerd. Bij deze metingen wordt de ademhaling van de organismen bepaald onder gedefinieerde omstandigheden, gemeten als zuurstofopname of het vrijkomen van kooldioxide.
De metingen worden uitgevoerd met gesloten systemen met OxiTop®-C en de OC 110-regelaar. Afhankelijk van de toepassing wordt gebruik gemaakt van de juiste geoptimaliseerde meetvaten, die allemaal de nodige schroefdraad voor de meetkop hebben en gedeeltelijk autoclaveerbaar zijn. Hiervoor zijn diverse complete pakketten met alle benodigde gebruiksvoorwerpen beschikbaar.


Analytisch apparaat: Zehrungs/Respiratiemeetapparaat
Hoogte (analytische instrumenten): 45 mm
Breedte (analyse-instrumenten): 100 mm
Diepte (Analyse-instrumenten): 200 mm
Verzendgewicht: 5,00 Kg

WTW OxiTop® Besturing A6 / A12
Vat met meetkopaansluiting fles 1000 ml / fles 250 ml met adapter
Hoeveelheid 6 / 12
Meetkoppen OxiTop®-C
Roerplatform IS 6-Var / IS 12
Controller OC 110
Software + kabel +
CO2-dempers +
Nitrificatie-inhibitor +
Overloopmeetkolf -
Roerders 6 / 12
Roerbriefverwijderaar +
Diagramblokken -

Technische gegevens OxiTop® Control OC 110
BOD-routine Enkele monsters tot 4000 mg/l
BSB-norm Parallelle monsters met statistische evaluatie tot 4000 mg/l
BSB Speciaal Vrij definieerbare volumes, 0,5 uur - 99 dagen, tot 400.000 mg/l BZV
Bodemhaling vrije volumebepaling
OESO / aërobe toepassing vrije volumebepaling
Bepaling van biogas Drukmodus p 500 - 1350 hPa, 10 tussenliggende waarden
Gegevensreeksen per meting 180...360 (afhankelijk van de looptijd)
Looptijd van de meting 0,5 uur... 99 dagen
Energievoorziening 3 Mignon (type AA); Alkalisch 1,5 V
Interface IR (infrarood); RS 232 voor PC-communicatie
Omgevingstemperatuur Opslag: -25 °C...+65 °C, werking: +5 °C...+40 °C
Afmetingen 45 x 100 x 200 mm (H x B x D)
Gewicht ca. 390 g

Meetkop OxiTop®-C
Meetprincipe manometrisch door middel van een druksensor
Gemeten variabele BSBn
Toepassingsdrukbereik 500 - 1350 hPa
Nauwkeurigheid ±1 % van de gemeten waarde ±1 hPa
Resolutie 1 hPa (komt overeen met 0,7 % van het BSBn-meetbereik)
Energievoorziening Lithium batterij (280 mAh), 2 x CR2430
Omgevingstemperatuur Opslag: -25 °C...+65 °C
Werking: +5 °C...+50 °C
Afmetingen H: 70 mm, Ø 70 mm