Dräger Interlock XT

Bestelnummer: DRAEG_37005>

EAN: 4064343260787

Categorie: Dräger

Fabrikant: Dräger

orderprijs

Prijs van het artikel op aanvraag.


Dräger Interlock XT

componenten De
Dräger Interlock XT bestaat uit twee hoofdcomponenten: het ademalcoholmeetapparaat met het meetsysteem, dat zich in het interieur van het voertuig bevindt, en de regeleenheid, die meestal onder het dashboard wordt geïnstalleerd en de stroomtoevoer naar het startrelais van het voertuig schakelt of blokkeert.

Gebruik
Lange wachttijden na het inschakelen van het contact worden door een automobilist als bijzonder vervelend ervaren. Daarom is er bij de ontwikkeling van de Dräger Interlock XT speciaal op gelet dat het apparaat snel klaar is voor gebruik. Omdat de Dräger Interlock XT ook perfect functioneert bij -45 °C (bijvoorbeeld in de Scandinavische winter) en bij 85 °C (bijvoorbeeld bij fel zonlicht), kreeg hij in zijn naam het achtervoegsel \"XT\" voor \"eXtended Temperature\".

Gegevensopslag
Tijdens het gebruik van het voertuig worden alle voor de werking relevante gebeurtenissen in een gegevensgeheugen van de Dräger Interlock XT geregistreerd: Datum, tijd, levering of weigering van een ademtest, gemeten alcoholconcentratie, starten en stoppen van de motor, elektrische overbrugging van de Interlock en andere manipulatiepogingen. De gegevens kunnen worden uitgelezen en gecompileerd in een protocol.

Bediening
Na het inschakelen van het contact vraagt de Dräger Interlock XT de gebruiker om een ademtest uit te voeren. Het meetresultaat van de alcoholconcentratie in de adem bepaalt of de starter van het voertuig wordt vrijgegeven en de motor kan worden gestart.

Meettechniek
De Dräger Interlock XT bepaalt de alcoholconcentratie in de adem met een elektrochemisch sensorsysteem, zoals gebruikt in ademalcoholmeetapparatuur van de politie. Het reageert zeer specifiek op alcohol, zodat andere uitgeademde stoffen het meetresultaat niet vervalsen.

Manipulatie
Het gebruik van gereedschappen om de Dräger Interlock XT te omzeilen, zoals een luchtpomp, wordt betrouwbaar gedetecteerd en het starten van de motor wordt voorkomen.

Aangezien de algemene gebruikslicentie alleen geldig is voor Duitsland, kan dit apparaat alleen in Duitsland worden verkocht.

Interlock XT
Meetprincipe Elektrochemische sensor
Milieucondities tijdens het gebruik Temperatuur -45 tot 85°C
Operationele gereedheid < 20 sec. (boven 20°C) < 3 min
. (bij -40°C)
Toon Grafisch LC-display in de handset met volledige tekstberichten
Kalibratie-interval typisch 12 maanden
Geheugen in de controle-eenheid, voor meer dan 30.000 handelingen
Afmetingen (H x B x D) Handheld-unit: ca. 150 mm x 70 mm x 40 mm Bedieningseenheid
: ca. 115 mm x 105 mm x 40 mm
Gewicht Handset: ca. 175 g
Bedieningseenheid: ca. 320 g
Stroomvoorziening 12 tot 24 V; het uitgangsrelais kan tot 48 V schakelen.
Schakelrelais voor de lijn van het startrelais < 16 A, doorlopend; < 40 A, piek
Energieverbruik < 2 A, maximaal; < 20 mA, in stand-by
Goedkeuringen Algemene exploitatievergunning, Duitsland
EN 50436-1: 2005, EN 50436-2: 2007
e-markering (EU-richtlijn 72/245/EEG met de laatste toepasselijke wijziging).